Privacy

Compliance Football (hierna te noemen CF)

CF verwerkt persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. CF verwerkt je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres voor het afhandelen van betalingen, contact met je op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen van onze diensten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor deze verzameld worden.

CF deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CF blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen. Daarnaast verstrekt CF persoonsgegevens alleen aan andere derden wanneer jij hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.

CF gebruikt alleen technische- en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies via browser instellingen. Daarnaast kun je ook eerder opgeslagen informatie via browser instellingen verwijderen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers <16 jaar. CF kan niet controleren wat iemands leeftijd is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als je er van overtuigd bent dat CF zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Je kunt CF verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we om in de kopie je foto, MRZ, document- en Burgerservicenummer zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. CF zal binnen 4 weken op je verzoek reageren.

CF neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of misbruik vermoed, neem dan contact met ons op.