Wij tillen compliance naar een hoger niveau in het voetbal

Over ons

Wij zijn professionals met een passie voor voetbal, maar ook met een brede ervaring, opgedaan bij diverse (inter)nationale financiële instellingen, op het gebied van audit, compliance, consultancy & risico management. Wij hebben kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bestrijding van witwassen, omkoping en -corruptie, het tegengaan van terrorismefinanciering en sancties.

Elke verandering kan gerealiseerd worden, wanneer de wil aanwezig is. Door gebruik te maken van onze kennis en ervaring, streven wij ernaar om bij betaald voetbalorganisaties bewustwording en inzicht te creëren en zo compliance naar een hoger niveau te tillen.

 

Diensten

Wij ondersteunen voetbalclubs en -bonden op het gebied van compliance. Met onze kennis en ervaring creëren we op overzichtelijke en praktische wijze, inzicht in diverse relevante aspecten. Onze dienstverlening kan tijdrovende activiteiten minimaliseren en zorgt voor het benodigde inzicht op meerdere onderdelen, waardoor onze klanten zich kunnen concentreren op hun dagelijkse activiteiten.

Club review

Wij kunnen een volledige review uitvoeren op relevante integriteits-aspecten zoals ID&V, structuur, herkomst vermogen, geografische risico’s, screening, etc. om zo meer inzicht te verkrijgen. De benodigde informatie zullen wij uitvragen, controleren en analyseren.

Desgewenst kan een gedeelte van de review uitgevoerd worden. Dan leggen we de focus op één (of meerdere aspecten) van de volledige review. Samen bepalen we de behoefte en kaders waarbinnen wij ons onderzoek uitvoeren en of dit eenmalig of periodiek nodig is.

Screening

Het is belangrijk om te weten met wie je ‘zaken’ doet en om na te gaan of er mogelijke risico’s gepaard gaan met de relatie.  Wij kunnen middels een screening checken of er negatieve berichtgeving aanwezig is op enig persoon (of rechtspersoon).

De screeningsresultaten kunnen uitsluiten of een persoon (of rechtspersoon) voorkomt op sanctielijsten, betrokken is bij terrorisme, belangen heeft in offshore, een PEP is (of hiermee geassocieerd) en kijken we naar overige integriteitsaspecten.

Compliance advies

Wij kunnen voetbalclubs ondersteunen bij compliance gerelateerde verzoeken van financiële instellingen. Zij hebben namelijk de verplichting om bij het aangaan van een nieuwe relatie en periodiek, een klantonderzoek uit te voeren.

Dit kan behoorlijk ‘uitvoerig’ zijn omdat een betaald voetbalclub door de meeste financiële instellingen als ‘Hoog’ risico wordt beschouwd. Wij snappen waar de focus ligt en bieden ondersteuning om deze processen soepel(er) te laten verlopen.

Contact

Vragen of opmerkingen over Compliance Football of onze dienstverlening? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact op.